Drukuj

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Góry nr XIV/108/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik: pdf1371904013.pdf