Drukuj

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Dobromierz nr VIII/56/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wykonywania i finansowania
przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz”.

Pobierz plik: pdf0921919032.pdf