Drukuj

w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr XIV/72/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki kredytu długoterminowego w wysokości do 4.915.750,56 zł wnioskowanego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2018.

Pobierz plik: pdf1261824032.pdf