Drukuj

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Góry nr XL/303/17 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na wydatki bieżące i inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pobierz plik: pdf0931704013.pdf