Drukuj

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Bartoszów-Tyniec Legnicki” Nr III/8/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego „Wodociąg Bartoszów-Tyniec Legnicki”.

Pobierz plik:pdf055030908Z.pdf