Drukuj

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXXV/224/16 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice.

Pobierz plik:pdf0781620023.pdf