Drukuj

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
nr IV/8/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Pobierz plik:pdf0251519043.pdf