Drukuj

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Platerówce nr XXXVII/198/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Platerówka z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Pobierz plik:pdf0641410062.pdf