Drukuj

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta Zgorzelec do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2013 r.

Pobierz plik:pdf0241325021.pdf