Drukuj

w sprawie odwołania od uchwały Nr III/88/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2011 rok.

Pobierz plik:pdf0411221053.pdf