Drukuj

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie nr V/23/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Nr XIX/69/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Janowice Wielkie.

Pobierz plik:pdf0431106052.pdf