Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wydawania gazety gminnej.

pdfStanowisko Kolegium RIO we Wrocławiu