Zastrzeżenie Wójta Gminy Zagrodno do wystąpienia pokontrolnego z dnia 25 marca 2024 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:

pdfZastrzeżenia Wójta Gminy Zagrodno8.68 MB

pdfWystąpienie pokontrolne83.55 KB

pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń138.66 KB