Zastrzeżenie Starosty Lubańskiego do wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 kwietnia 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

pdfZastrzeżenie Starosty LubańskiegopdfWystąpienie pokontrolnepdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń