Zastrzeżenie Burmistrza Ścinawy do wystąpienia pokontrolnego z dnia 7 kwietnia 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

pdfZastrzeżenie Burmistrza ŚcinawypdfWystąpienie pokontrolnepdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń