Zastrzeżenie Burmistrza Gryfowa Śląskiego do wystąpienia pokontrolnego z dnia 25 marca 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

pdfZastrzeżenie Burmistrza Gryfowa ŚląskiegopdfWystąpienie pokontrolnepdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń