Zastrzeżenie Wójta Legnickiego Pola do wystąpienia pokontrolnego z dnia 6 lutego 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Wójta Legnickiego PolapdfWystąpienie pokontrolnepdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń