Zastrzeżenie Burmistrza Karpacza do wystąpienia pokontrolnego z  dnia 7 stycznia 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdfZastrzeżenie Burmistrza KarpaczapdfWystąpienie pokontrolnepdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń