Zastrzeżenie Burmistrza Żmigrodu do wystąpienia pokontrolnego z  dnia 9 lipca 2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Burmistrza ŻmigrodupdfWystąpienie pokontrolnepdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń