Zastrzeżenie Starosty Wołowskiego do wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 listopada 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

pdfZastrzeżenia Starosty WołowskiegopdfWystąpienie pokontrolnepdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń