Zastrzeżenie Starosty Lubińskiego do wystąpienia pokontrolnego z  dnia 25 września 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

pdfZastrzeżenia Starosty Lubińskiego pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń