Zastrzeżenie Wójta Kobierzyc do wystąpienia pokontrolnego z  dnia 31 sierpnia 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenia Wójta Kobierzyc pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń