Zastrzeżenia Wójta Gminy Dobromierz do wystąpienia pokontrolnego z dnia 1 grudnia 2010 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Wójta Gminy Dobromierz pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń