Zastrzeżenie Prezydenta Miasta Legnicy do wystąpienia pokontrolnego z  dnia 10 maja 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdfZastrzeżenia Prezydenta Miasta LegnicypdfWystąpienie pokontrolnepdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń