Zastrzeżenie Burmistrza Trzebnicy do wystąpienia pokontrolnego z  dnia 17 maja 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdfZastrzeżenia Burmistrza TrzebnicypdfWystąpienie pokontrolnepdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń