Zastrzeżenie Prezydenta Miasta Jelenia Góra do wystąpienia pokontrolnego z  dnia 14 lutego 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdfZastrzeżenia Prezydenta Miasta Jelenia GórapdfWystąpienie pokontrolnepdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń