Zastrzeżenie Starosty Milickiego do wystąpienia pokontrolnego z  dnia 20 grudnia 2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdfZastrzeżenia Starosty MilickiegopdfWystąpienie pokontrolnepdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń