Zastrzeżenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha do wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 lutego 2015 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdf Zastrzeżenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha pdfWystąpienie pokontrolne pdf Uchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń