Zastrzeżenie Burmistrza Dzierżoniowa do wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 listopada 2014 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Burmistrza Dzierżoniowa pdf Wystąpienie pokontrolne pdf Uchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń