Zastrzeżenie Wójta Dobromierza do wystąpienia pokontrolnego z dnia 11 września 2014 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Wójta Dobromierza pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń