Zastrzeżenie Starosty Oleśnickiego do wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 lipca 2014 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Starosty Oleśnickiego pdfWystąpienie pokontrolne pdf Uchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń