Zastrzeżenie Zastępcy Prezydenta Miasta Legnicy do wystąpienia pokontrolnego z dnia 26 maja 2014 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Zastępcy rezydenta Miasta Legnicy pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń