Zastrzeżenie Prezydenta Wrocławia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 stycznia 2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:

pdfZastrzeżenie Prezydenta WrocławiapdfWystąpienie pokontrolnepdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń