Zastrzeżenie Dyrektora ZDiUM do wystąpienia pokontrolnego z dnia 6 grudnia 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:

pdfZastrzeżenie Dyrektora ZDiUMpdfWystąpienie pokontrolnepdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń