Zastrzeżenie Burmistrza Szklarskiej Poręby do wystąpienia pokontrolnego z dnia 29 lipca 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Burmistrza Szklarskiej Poręby pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń