Zastrzeżenie Burmistrza Siechnic do wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 lipca 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdf Zastrzeżenie Burmistrza Siechnic pdf Wystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń