Zastrzeżenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej do wystąpienia pokontrolnego z dnia 26 stycznia 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdf Zastrzeżenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej pdfWystąpienie pokontrolne pdf Uchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń