Zastrzeżenie p.o. Dyrektora Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy do wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 maja 2014 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdf Zastrzeżenie p.o. Dyrektora TCKiS w Trzebnicy pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń