Zastrzeżenie Prezydenta Miasta Świdnicy do wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 maja 2014 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:

pdfZastrzeżenie Prezydenta Miasta Świdnicy pdf Wystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń