Zastrzeżenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do wystąpienia pokontrolnego z dnia 16 kwietnia 2014 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:

pdfZastrzeżenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń