Zastrzeżenie Burmistrza Milicza do wystąpienia pokontrolnego z dnia 28 sierpnia 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Burmistrza Milicza pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń