Zastrzeżenie Burmistrza Miasta Zgorzelec do wystąpienia pokontrolnego z dnia 14 stycznia 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Burmistrza Miasta Zgorzelec pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń