Zastrzeżenie Wójta Gminy Podgórzyn do wystąpienia pokontrolnego z dnia 28 sierpnia 2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdf Zastrzeżenie Wójta Gminy Podgórzyn pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń