Zastrzeżenie Burmistrza Miasta Kłodzka do wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 maja 2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Burmistrza Miasta Kłodzko pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń