Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra do wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 lutego 2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdf Zastrzeżenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń