Zastrzeżenia Burmistrza Miasta Jawora do wystąpienia pokontrolnego z dnia 7 lutego 2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Burmistrza Miasta Jawora pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń