Zastrzeżenia Burmistrza Kłodzka do wystąpienia pokontrolnego WK.60/316/K-28/11 z dnia 1 września 2011 roku odnośnie nieustalenia przez Radę Miejską wynagrodzenia Burmistrza Kłodzka na obecną kadencję.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Burmistrza Miasta Kłodzko pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń