Zastrzeżenie Burmistrza Przemkowa do wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 stycznia 2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfZastrzeżenie Burmistrza Przemkowa pdfWystąpienie pokontrolne pdfUchwała Kolegium w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń