Pobierz plik: pdfŻmigród

Wniesiono zastrzeżenie do wystąpienia pokontrolnego:
pdfZastrzeżenie Burmistrza Żmigrodu