Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za IV kw. 2019 roku. Stan bazy na 22 kwietnia 2020 r.

UWAGA! Dane dotyczące gminy Boguszów-Gorce ujęte w zestawieniu są niekompletne z powodu nie przekazania przez tą jednostkę do dnia 22 kwietnia 2020 r. wszystkich wymaganych i prawidłowo sporządzonych sprawozdań budżetowych za 4 kw. 2019 r.

Pobierz plik:xlsZestawienie zbiorcze wykonania budżetów - IV kwartał 2019 r.