Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za IV kw. 2019 roku. Stan bazy na 22 kwietnia 2020 r. (zestawienie pierwsze). Stan bazy na 10 września 2020 r. (zestawienie drugie)

UWAGA! Dane dotyczące gminy Boguszów-Gorce ujęte w pierwszym zestawieniu są niekompletne z powodu nie przekazania przez tą jednostkę do dnia 22 kwietnia 2020 r. wszystkich wymaganych i prawidłowo sporządzonych sprawozdań budżetowych za 4 kw. 2019 r. Drugie zestawienie zawiera pełne dane ze wszystkich dolnośląskich JST.

Pobierz plik:xls1. Zestawienie zbiorcze wykonania budżetów - IV kwartał 2019 r.

xls2. Zestawienie zbiorcze wykonania budżetów - IV kwartał 2019 r.